Αρχείο ετικέτας: #373P

Στο πιο πυκνό σκοτάδι, έτυχε μικρό κερί ελπίδα να ανάψει. Ασθενικό στο φως, φροντίδα ειδική ζήτησε και υπόσχεσης εγγύηση, καυτό το δάκρι έσταξε.