Στρατής

Είναι ελάχιστες οι φορές, που πράγματι, περριτά είναι τα λόγια...
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις υπάρχουν λέξεις,
με υπομονή που περιμένουν, την καλύτερη να κάνουν παρέα στην καρδιά σου...