Μηνιαίο Αρχείο: Μάρτιος 2017

Στο πιο πυκνό σκοτάδι, έτυχε μικρό κερί ελπίδα να ανάψει. Ασθενικό στο φως, φροντίδα ειδική ζήτησε και υπόσχεσης εγγύηση, καυτό το δάκρι έσταξε.

Πώς να ξεχάσεις το όνειρο που πνίγηκε στο πιο πικρό χαμόγελο σου… [Ποιητικά #372 – 17 Μαρτίου 2017]