Μηνιαίο Αρχείο: Νοέμβριος 2016

Ιστορίες αμαρτιών…

Είναι ο ιδρώτας στεναγμού νέας αμαρτίας, που την παλιά μπορεί στο κορμί να ξεπλύνει… [#369Π – 21 Νοεμβρίου 2016]

…δεν απέμεινε στην καρδιά χώρος να σε κακιώσω· παντού αγάπη περίσσεψε για σένα… [Ποιητικά #368 – 9 Νοεμβρίου 2016]