Μηνιαίο Αρχείο: Ιούλιος 2016

Τιμωρία νίκης

Σταμάτα να μοιράζεσαι τις νίκες σου με έναν θεό που βιάζεται αιωνίως να σου τιμωρεί τις αποτυχίες… [Λογοπλοκίες #121 – 6 Ιουνίου 2016]