Μηνιαίο Αρχείο: Απρίλιος 2016

Το φως στη γρίλια

Δεν ήταν η στιγμή σημαντική, χαρακιά δεν θα άφηνε στο χρόνο… Μα και αυτός δεν ήτανε, που θα ‘λειπε από κανένα, όταν με το κεφάλι σκυφτό – τον ήλιο άραγε μη δει και μετανιώσει – τα λιγοστά κατέβηκε στο σπίτι του σκαλιά.