Μηνιαίο Αρχείο: Οκτώβριος 2015

Λήθη…

Στο μικρό δρομάκι που πατήσαμε, ο ήχος από τα ευτυχισμένα βήματα, πνίγηκε στων αρμών το λερωμένο μαύρο… Αργότερα, ήρθε και ο άνεμος, τη σκόνη απ’ τα πατήματα να πάρει, τίποτα μη θυμίζει στο στρατί, μαζί πως περπατήσαμε μια μέρα… [Ποιητικά #105 – 22 Οκτωβρίου 2015]

Το χάραμα…

Ας μη ξημέρωνε ποτέ, το χάραμα που σου ‘δειξε, πως στην καρδιά την απουσία να χωρέσεις… [ποιητικά #102 – 4 Οκτωβρίου 2013]