Αρχείο κατηγορίας: Uncategorized

Θέματα εμπιστοσύνης…

Μα την ομίχλη διάλεξες τα μυστικά σου να φυλάξει; Στο πρώτο αγέρι, στις βιαστικές ψιχάλες της βροχής, ευθύς θα σε προδώσει… [Ποιητικά #160 – 27 Ιανουαρίου 2014]